W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie w terminie do 14 dni od momentu odbioru zamówienia. Według regulaminu sklepu, zwracany towar musi zostać przekazany nam w przeciągu 14 dni od wpłynięcia do nas pisemnego zgłoszenia zwrotu. Proszę pamiętać, że formularz lub oświadczenie odstąpienia od umowy można także dołączyć do odsyłanego produktu. Zgodnie z regulaminem sklepu możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu lub kopii potwierdzenia nadania przesyłki. Zwrot kosztów zamówienia nastąpi w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia odstąpienia od umowy. Zaznaczamy, iż towar zwracany nie może posiadać znamion użytkowania. Prosimy również o dokładne zabezpieczenie towaru na czas przesyłki. 
Podanie przyczyn zwrotu nie jest przez nas wymagane, jednak może nam bardzo pomóc w poprawie jakości naszych usług.  
 

Pisemne oświadczenie chęci zwrotu zamówienia można do nas wysłać drogą elektroniczną na adres email: sklep@fragaria.art lub tradycyjną pocztą. Pismo powinno zawierać:

  1. Dane Klienta: Imię i nazwisko, adres zamieszkania. Dodatkowo i dobrowolnie, można podać dane, które ułatwią nam z Państwem kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu.
  2. Data zawarcia umowy/numer zamówienia.
  3. Specyfikację produktu/produktów: numer SKU, nazwa, cena.
  4. Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy płatność została dokonana w inny sposób, nie poprzez przelew bankowy.
  5. Data oraz podpis klienta (w przypadku tradycyjnego papierowego formularza)
Zachęcamy do zapoznania się z prawnymi aspektami zwrotów na stronie Regulaminu Sklepu.

Każde Państwa zgłoszenie jest szczegółowo rozpatrywane, dlatego będziemy wdzięczni za dokładne informacje dotyczące stwierdzonych wad naszych produktów. Dzięki takiej komunikacji będziemy w stanie rzetelnie podejść do zaistniałego problemu.

Nasza biżuteria jest produktem rękodzielniczym, dokładamy wszelkich starań by półfabrykaty wchodzące w jej skład były najwyższej jakości. Biżuteria sutasz powstaje przy zachowaniu określonych zasadach haftu ręcznego, w związku z tym niektóre “wady” mogą nimi nie być, a jedynie stanowić konieczne do zastosowania techniczne rozwiązania. W związku z tym ważna jest linia dialogu w celu rozwiązania i wyjaśnienia spornych kwestii. O ile to możliwe, do zgłoszenia proszę dołączyć zdjęcia produktu. Mogą one okazać się bardzo przydatne w celu rozpatrzenia reklamacji. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego do każdego zgłoszenia reklamacyjnego podchodzimy indywidualnie.

Wszelkie problemy można do nas zgłosić zarówno poprzez pocztę elektroniczną, oraz przesłanie wydrukowanego formularza reklamacyjnego (odnośnik znajduje się poniżej) poprzez pocztę tradycyjną. Jedno i drugie pismo powinno zawierać poniższe informacje:

  1. Dane Klienta: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę zawarcia umowy oraz numer zamówienia. Dodatkowo i dobrowolnie, można podać dane, które ułatwią nam z Państwem kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu.
  2. Specyfikację reklamowanego produktu: numer SKU, cena.
  3. Wady produktu: opis, dokumentacja fotograficzna, data pojawienia się usterki w produkcie.
  4. Żądanie reklamacyjne: wymiana produktu na wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy
  5. Data oraz podpis klienta (w przypadku tradycyjnego papierowego formularza)

Zachęcamy do zapoznania się z prawnymi aspektami reklamacji na stronie Regulaminu Sklepu.