Prawa autorskie

  1.  Treści dostępne na Stronie internetowej, Produkty dostępne w Sklepie oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują autorowi strony. Utwory te są objęte ochroną prawa autorskiego. Prawa te przysługują Sprzedawcy oraz osobom współpracującym, które to przekazały Sprzedawcy prawa autorskie lub określone prawem licencje.
  2. Dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi bez pisemnej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  3. Zakupione Produkty w Sklepie mogą być wykorzystywane przez Klienta na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego – czyli na własne potrzeby. W związku z tym komercyjne wykorzystanie zakupionych Produktów, bez pisemnej zgody, jest zabronione. Uzyskanie takiej zgody powinno się objawić skontaktowaniem się ze Sprzedawcą w tym celu.
  4. Wszelkie publikacje utworów na Stronie, tj. treści artykułów, zdjęć, grafik itp. bez uprzedniej pisemnej zgody autora stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.