Jak powstaje biżuteria sutasz?

Zacznę trochę przekornie, bo nie od suchych faktów z historii sutaszu, ale od całego procesu twórczego tej techniki, od tego jak powstaje biżuteria sutasz w pracowni Fragarii. Następnie zagłębimy się także w kilku zagadnieniach dotyczących nadzwyczajnej siły wyrazu tej biżuterii. Zebrałam je w kilku tematycznych wątkach. W skrytości serca mam nadzieję, że rozbudzę w Was […]

Jak powstaje biżuteria sutasz? Read More »